Svenska på internet

9 okt

I och med den snabba utvecklingen har internet blivit ett forum där man kan få information på alla tänkbara språk. Många gånger besöks hemsidor som har antingen det egna språket eller ett annat språk som man i viss mån behärskar. Frågan är dock vad det är man föredrar och vilka sidor det är man besöker. I en studie över hur vi använder oss av internet har personer i olika åldrar fått ange i procent vad för sidor de vanligtvis besöker. Det är helt klart så att man i första hand besöker sidor på svenska men som inte nödvändigtvis är från det egna samhället. I vissa fall är det svårt att veta varifrån en sida kommer och för vilka den är ämnad, men generellt kan man skilja på sidor med lokal anknytning och sidor som inte har ambitionen att rikta sig till invånare i en viss del av Sverige.

Oavsett vilken ålderskategori man tittat på, är det denna typ av sidor som man besöker i första hand. Band yngre är det vanligare att besöka sidor på annat språk än svenska, och ju äldre man blir, samt därtill också den yngsta gruppen som tillfrågats, ju fler lokala sidor väljer man att besöka.