Orsaken till användning av Twitter?

9 okt

Det finns många olika orsaker till varför man väljer att använda sig av de tjänster som man dagligen gör. När det kommer till internet finns det bra underlag för att kunna dra slutsatser om vilka behov som Twitter fyller och … Läs mer »