Fler läsare

9 okt

Bloggning är någonting som blivit allt mer utbrett och sedan man började kunna sätta upp sin egen blogg enkelt och utan kunskap om kod och datorer, är det allt fler som väljer att dela med sig av sina idéer och tankar till andra som använder internet. Det är primärt unga som har en egen blogg, men det är också en hel del vuxna och äldre som valt att publicera delar av sin vardag på en blogg. I den undersökning vi nu kommer hänvisa till, har man dock valt bort företagsbloggar och mikrobloggar som Twitter. Fokus ligger på de traditionella bloggar som finns tillgängliga för alla som har internet.

Tidsperiod

Tidsperioden som undersökts är mellan 2007 och 2013. Det går här att se en klar ökning av antalet personer som läser bloggar, från 35 % av internetanvändare över 12 år 2007, till 41 procent år 2013. När det kommer till att skriva bloggar har det dock gått långsammare. År 2007 var det omkring 6 % som hade en blogg och nu 2013 var det 8 %. Det är en liten ökning och allt pekar mot att vi är mer benägna att söka information och ta del av fakta via internet, än att själva bidra med information.