Orsaken till användning av Twitter?

9 okt

Det finns många olika orsaker till varför man väljer att använda sig av de tjänster som man dagligen gör. När det kommer till internet finns det bra underlag för att kunna dra slutsatser om vilka behov som Twitter fyller och varför vi kan se en allt större tillströmning till dessa sociala tjänster. I en undersökning där man försökt kartlägga beteende och syfte med mikro-bloggar, har man fått fram att det i mångt och mycket handlar om att upprätthålla kontakter som man kanske annars skulle ha tappat eller ha behövt anstränga sig mer för att inte förlora.

De i åldern 12-25 år, är de som först och främst använder Twitter för att hålla kontakten med andra. Tittar man istället på de i åldern 26-45 år, är det istället fråga om att hålla sig informerad, alternativt sprida information, om hobby och intressen. Att använda Twitter för att informera om någonting som relaterar till arbetet, är vanligast bland de som är i åldern 26-35 år. Detta är någonting som verkar så gott som oviktigt som orsak för de mellan 16 och 25 år. Kanske har detta att göra med att gruppen till åldersindelningen har en stor del personer som kanske inte har något arbete.