Svenska på internet

9 okt

I och med den snabba utvecklingen har internet blivit ett forum där man kan få information på alla tänkbara språk. Många gånger besöks hemsidor som har antingen det egna språket eller ett annat språk som man i viss mån behärskar. … Read More »

Orsaken till användning av Twitter?

9 okt

Det finns många olika orsaker till varför man väljer att använda sig av de tjänster som man dagligen gör. När det kommer till internet finns det bra underlag för att kunna dra slutsatser om vilka behov som Twitter fyller och … Read More »

Fler läsare

9 okt

Bloggning är någonting som blivit allt mer utbrett och sedan man började kunna sätta upp sin egen blogg enkelt och utan kunskap om kod och datorer, är det allt fler som väljer att dela med sig av sina idéer och … Read More »